Integritetspolicy

Denna information beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter då vi är måna om att detta görs på ett korrekt sätt. Linnéa Dickson Trädgård hanterar personuppgifter enlig de uppsatta legala kraven. 


Den 25 maj 2018 börjar en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Vad avses med personuppgifter

Med personuppgifter avses information som kan kopplas till en person. Det rör sig t ex om namn, adress, e-postadress, personnummer och i vissa fall även ip-nummer. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Tredje part – vilka uppgifter delas

Dina personuppgifter kommer endast användas för att vi ska kunna genomföra vårt åtagande mot dig som kund. Vi kommer inte sälja vidare dina uppgifter.

Vi sparar eller delar eller sparar dina personuppgifter med följande aktörer.

Woocommerce för att genomföra ditt köp.

Betalningslösningar – för att du ska kunna genomföra ett köp delar vi dina uppgifter.

Fraktbolag – för att kunna leverera beställningar så delar vi dina nödvändiga personuppgifter med fraktbolag. 

Vi lagar också dina personuppgifter om nu anmält dig till vårt nyhetsbrev.

Hur länge sparas dina personuppgifter
Vi sparar dina uppgifter så länge det finns en kundrelation mellan oss eller om du själv bett om det exempelvis i form av prenumeration på vårt nyhetsbrev. Vi sparar även uppgifter för att tillgodose lagliga krav.

Dina rättigheter 

Du som kund är närsomhelst rätt att begära att dina uppgifter raderas ur systemen förutsatt att det inte finns några lagliga krav som kräver att vi måste ha kvar uppgifterna (t.ex. bokföringslagen).

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, flytta personuppgifterna (dataportabilitet) och invända mot att personuppgifterna används för marknadsföring. Du som har uppgifter i våra register har lagstadgad rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter en gång per år. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Linnéa Dickson Trädgård kommer ge tillgång till dina kunduppgifter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till linnéa.dickson@gmail.com. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.